Đồng hồ Patek Philippe – sự khắt khe hiếm có trong lịch sử