Menu Đóng

Hiểu về nghiệp vụ kế toán nội bộ doanh nghiệp cần thực hiện

Doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động nghiệp vụ kế toán càng phức tạo. Kế toán được chia thành nhiều loại: kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán nội bộ cho doanh nghiệp… Với những yêu cầu nghiệp vụ khác nhau. Mua phần mềm kế toán MISA uy tín sẽ hỗ trợ kế toán viên thực hiện nghiệp vụ đầy đủ, hiệu quả.

Chức năng của kế toán viên khá quan trọng, kiểm soát và sử dụng phần mềm hiệu quả. Nắm rõ nghiệp vụ kế toán nội bộ sẽ hỗ trợ hoạt động đúng, chính xác, giảm các sai sót không đáng có. Chia sẻ dưới đây sẽ giúp kế toán viên mới hiểu rõ hơn về kế toán nội bộ doanh nghiệp.

Kế toán nội bộ là gì và những nghiệp vụ cần thực hiện

Kế toán nội bộ được nhắc đến nhiều, nhưng ít người hiểu rõ lĩnh vực kế toán này, vai trò và nghiệp vụ kế toán cần thực hiện.

Kế toán nội bộ là thực hiện tất cả các thống kê kiên quan đến hoạt động tài chính phát sinh chứng từ hoặc không có chứng từ của doanh nghiệp. Từ những thông tin thu thập được, kế toán viên sẽ tổng hợp thành sổ kế toán tổng hợp các vấn đề thu chi của doanh nghiệp. Dựa trên các kết quả tổng hợp, cuối kỳ sẽ tổng hợp và đánh giá doanh thu, hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kế toán nội bộ của doanh nghiệp sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo đặc điểm của từng công ty, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Trong đó, nghiệp vụ kế toán nội bộ sẽ bao gồm: 

  • Kế toán kho: Các hoạt động liên quan đến chứng từ xuất – nhập hàng hóa, vật liệu vào kho. Ghi nhận đánh giá hàng tồn kho để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.
  • Kế toán thu – chi: quản lý tiền mặt, ghi nhận thu – chi – tồn quỹ.
  • Kế toán ngân hàng: Quản lý dòng tiền lưu thông trong ngân hàng, liên quan đến ủy nhiệm chi, tiền thu từ thanh toán qua ngân hàng.
  • Kế toán tiền lương: hạch toán các khoản lương, chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng của người lao động.
  • Kế toán bán hàng: ghi nhận thông tin bán hàng, hàng hóa bán ra, chiết khấu cho khách hàng… so sánh với kế toán kho.
  • Kiểm soát các hoạt động nội bộ liên quan đến vận hành doanh nghiệp, bảo dưỡng trang thiết bị, hệ thống máy móc… ghi nhận và báo cáo tình hình để có biện pháp thay thế phù hợp.

Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm hỗ trợ kế toán nội bộ

Nhìn chung, nghiệp vụ của kế toán nội bộ rất phức tạp, yêu cầu doanh nghiệp cần có công cụ phần mềm kế toán hỗ trợ thao tác ghi nhận thông tin thu chi, phân loại và quản lý, đối chiếu hiệu quả.

Phần mềm kế toán nội bộ doanh nghiệp cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Thiết kế tính năng phù hợp với nghiệp vụ kế toán đã được quy định theo luật, cụ thể theo các thông tư 133 và 200.
  • Phần mềm có các tính năng phù hợp với doanh nghiệp mới thành lập, nhỏ và vừa hay các tập đoàn với nhiều chi nhánh.
  • Chọn phần mềm có tốc độ xử lý nhanh, bảo mật an toàn, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp.

Kế toán nội bộ là tổng hợp của nhiều đầu việc: kế toán kho, tiền lương, hàng hóa, giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp… Nhiều nghiệp vụ mà kế toán viên cần nhớ và nắm rõ để thực hiện chính xác. Sử dụng phần mềm chuyên biệt sẽ nâng cao hiệu suất, giảm khối lượng công việc, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Chọn mua phần mềm tại https://sme.misa.vn/bao-gia/Home/Quotation, doanh nghiệp sẽ được tư vấn chọn gói dịch vụ phù hợp.