Menu Đóng

Những cách nộp đơn khởi kiện ra tòa?

Trong cuộc sống chúng ta, có nhiều phương pháp giúp giải quyết tranh chấp, và một trong những phương thức đó phải kể đến là nộp đơn khởi kiện ra tòa. Vậy hiện có những cách nào? Hãy cùng tìm câu trả lời bạn nhé

Làm thế nào nộp đơn ra tòa được hiệu quả?

Có 3 cách giúp bạn có thể nộp mẫu đơn đòi nợ lên tòa bao gồm:

  • Bạn có thể nộp thư trực tiếp đến tòa án
  • Gửi đơn khởi kiện qua đường bưu điện
  • Gửi đơn khởi kiện online qua cổng thông tin điện tử của tòa án.

Nếu người tham gia khởi kiện là một cá nhân thì cần có chữ ký, địa chỉ của người khởi kiện đó;

  • Trường hợp một người khởi kiện là người chưa đủ tuổi pháp luật hoặc người mất năng lực hành vi dân sự, là người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người gặp nhiều khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì cần có người đại diện khác và được chỉ điểm.
  • Trường hợp hai  người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không thể nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên thì bạn có thể chỉ điểm người đại diện pháp luật giúp thực hiện vụ kiện cho mình.
C:\Users\DMCL\Desktop\111100194.jpg

Những cách giúp giải quyết tranh chấp được tốt?

3 phương pháp cơ bản có thể giúp bạn giải quyết những giải quyết tranh chấp đầu tư kinh doanh sẽ bao gồm: Thương lượng, Hòa giải; thông qua trọng tài thương mại để giải quyết.

Trong 3 phương thức trên, có lẽ thương lượng sẽ là cách được đánh giá cao, vì: Hình thức này sẽ giúp giải quyết các tranh chấp được xuất hiện trong lịch sử xã hội loài người từ ban sơ, được sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhờ đó giúp việc hòa giải của những bên tham được thuận lợi, cả hai bên cùng ngồi lại với nhau.

C:\Users\DMCL\Desktop\tr15_mpgh.jpg

Phương thức giải quyết tranh chấp

Ở nước ta, phương pháp này được đánh giá cao và được coi trọng từ rất lâu đời. Khi có những vụ tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, các bên cần phải thương lượng, hòa giải với nhau. Với các trường hợp thương lượng, hòa giải mà không thành công thì vụ việc sẽ  đưa ra Tòa án hoặc Trọng tài giải quyết.  Và tại Tòa án, trọng tại ở các bên có thể tham gia hòa giải với nhau. Theo kết quả khảo sát, số lượng tranh chấp thương mại mỗi năm sẽ được giải quyết bằng phương thức hòa giải đến 50%.

Giải quyết thông qua tòa án hoặc trọng tài thương mại: Việc chọn phương thức giải quyết tranh chấp thông qua Tòa Án hoặc Trọng tài sẽ giúp bạn đạt được một kết quả tốt và luôn luôn có vấn đề không hề giản đơn với những bên tham gia tranh chấp.

Tóm lại, những phương thức giúp giải quyết tranh chấp khác nhau sẽ đem đến nhiều ưu điểm và khuyết điểm cũng như sẽ được các đương sự tham vấn và lựa chọn phương thức hòa giải phù hợp nhất nhất.

Giải quyết mâu thuẫn trong kinh doanh dựa trên nguyên tắc nào?

Trong tranh chấp mâu thuẫn kinh doanh, những bất đồng quan điểm của  những cá thể phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình sẽ  gồm những tranh chấp nãy sinh trong thời gian tham gia sản xuất. Dựa trên những nguyên tắc, việc giải quyết mâu thuẫn sẽ được diễn ra:

  • Chính xác hơn, nhanh chóng và thuận lợi hơn.
  • Sẽ hạn chế được những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sản xuất và kinh doanh
  • Chắc chắn rằng quyền tự định đoạt của những bên tham gia với chi phí ít nhất
  • Linh hoạt, có thể kết hợp với nhiều hình thức giải quyết tranh chấp khác nhau.
  • Được đảm bảo bí mật trong hoạt động kinh doanh.