Sẽ miễn trừ 100% chi phí học của những thí sinh đạt 27 điểm trở lên (5)